افول آمریکا تا چه حد واقعی و تا چه حد شعاری است؟

رهبر انقلاب اخیرا بحث افول آمریکا را مطرح کرده است، از لحاظ علمی این پیش بینی تا چه اندازه واقعیت دارد؟ اساتید و سندهای بالادستی در آمریکا هم مسأله افول آمریکا را هم اعتراف می‌کنند. مثلاً یک نهادی در آمریکا داریم به اسم شورای ملی اطلاعات. این نهاد چند وقت پیش یک گزارشی را منتشر […]