چرا روس ها در سرمایه گذاری سوریه از ایران موفق تر بوده اند؟

روس ها وقتی به سوریه آمدند راهبردشان فقط نظامی نبود. راهبرد نظامی سیاسی اقتصادی رسانه ای داشتند و همه را با هم پیش بردند تا قبل از اینکه روس ها بیایند وقتی در ایران مطرح میشد که سوریه برای ما فرصت است میگفتند سوریه بیابان است و نه نفتی دارد و نه چیزی! چه فرصتی […]

افول آمریکا تا چه حد واقعی و تا چه حد شعاری است؟

رهبر انقلاب اخیرا بحث افول آمریکا را مطرح کرده است، از لحاظ علمی این پیش بینی تا چه اندازه واقعیت دارد؟ اساتید و سندهای بالادستی در آمریکا هم مسأله افول آمریکا را هم اعتراف می‌کنند. مثلاً یک نهادی در آمریکا داریم به اسم شورای ملی اطلاعات. این نهاد چند وقت پیش یک گزارشی را منتشر […]

آیاشورای نگهبان مقصر ورود اصلاح طلبان ضعیف به مجلس است؟

همین نیروهای اصلاح طلب که ضعیف خوانده می شود توسط فردی مثل عارف هدایت و سرپرستی می شوند ،عارف فردی است که چهار سال معاون اول رئیس جمهور ، و چهار سال وزیر پست، تلگراف و تلفن کابینه، اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس جمهور و اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی […]