سینما شهیدیه میبد بالاخره واگذار شد

به گزارش یزدرسا، این سینما پس از آنکه قرارداد اجاره و واگذاری آن به بخش خصوصی در آذرماه 97 پایان یافت با توجه به اختلافات پیش آمده بین اداره فرهنگ و ارشاد میبد و متولی قبلی  به مدت 3 ماه تعطیل شد. اولین مزایده برگزار شده به دلیل پاره ای از مشکلات حقوقی لغو و مجددا در […]